تعویض بازار اقتصادی بورس کالا جوجه یکروزه

تعویض: بازار اقتصادی بورس کالا جوجه یکروزه مرغ گوشتی مرغداران سازمان حمایت

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی دانشمندان چینی برنج ۲ متری پرورش دادند

به گزارش مهر به نقل از پیپل دیلی آنلاین، محققان چینی ادعا می کنند نوع جدیدی از برنج پرورش داده اند که ارتفاع آن به ۲.۲ متر می رسد.

دانشمندان چینی برنج ۲ متری پرورش دادند

دانشمندان چینی برنج ۲ متری پرورش دادند

عبارات مهم : محققان

دانشمندان چینی برنج های غول آسیایی پرورش داده اند که طول آن به ۲.۲ متر می رسد.

به گزارش مهر به نقل از پیپل دیلی آنلاین، محققان چینی ادعا می کنند نوع جدیدی از برنج پرورش داده اند که ارتفاع آن به ۲.۲ متر می رسد.

دانشمندان چینی برنج ۲ متری پرورش دادند

این برنج غول پیکر توانایی تولید دانه های بیشتری دارد لیکن ارتفاع آن ۵۰ درصد بیش از یک گیاه معمولی است.

گروهی از محققان انسیستو کشاورزی مناطق استوایی، آکادمی علوم چین برنج غول پیکر را به طور آزمایشی کاشت و برداشت کردند.

به گزارش مهر به نقل از پیپل دیلی آنلاین، محققان چینی ادعا می کنند نوع جدیدی از برنج پرورش داده اند که ارتفاع آن به ۲.۲ متر می رسد.

به طور میانگین ارتفاع گیاه برنج تازه به ۱.۸ متر رسیده و بلندترین آنها نیز ۲.۲ متر هست. کارشناسان از یک گیاه برنج غول آسا بیش از ۵۰۰ دانه برنج برداشت کردند.

شیا شینجی، یکی از محققان شرکت کننده در این پروژه اعتقاد است محصول برنج غول آسا در هر هکتار بیش از ۱۱.۵ تن خواهد بود. به گفته او چنین میزان محصولی، ۵۰ درصد بیش از محصول گیاه های معمولی برنج است.

محققان چینی جهت تولید این برنج از فناوری های تازه مانند جهش ژنتیکی و هیبریداسیون میان انواع متفاوت این گیاه در سراسر دنیا استفاده کرده اند.

دانشمندان چینی برنج ۲ متری پرورش دادند

درحال حاضر هر هکتار زمین تحت کشت برنج جهت ۲۷ نفر غذا تامین می کند ولی با کشت برنج های غول آسا تا ۲۰۵۰ میلادی یک هکتار می تواند جهت ۴۳ نفر غذا تامین کند.

واژه های کلیدی: محققان | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog