تعویض بازار اقتصادی بورس کالا جوجه یکروزه

تعویض: بازار اقتصادی بورس کالا جوجه یکروزه مرغ گوشتی مرغداران سازمان حمایت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی انتخاب وزرا حق رئیس‌جمهور است و باید محدودیت‌ها را هم درک کرد / جهانگیری

معاون اول مدیر جمهور در صفحه توئیتر خود نوشت: امروز وزیران پیشنهادی معرفی شدند. گزینش وزرا حق رئیس‌جمهور است و باید محدودیتها را هم درک کرد.

انتخاب وزرا حق رئیس‌جمهور است و باید محدودیت‌ها را هم درک کرد / جهانگیری

جهانگیری:انتخاب وزرا حق مدیر جمهور است و باید محدودیت ها را هم درک کرد

عبارات مهم : معرفی

معاون اول مدیر جمهور در صفحه توئیتر خود نوشت: امروز وزیران پیشنهادی معرفی شدند. گزینش وزرا حق مدیر جمهور است و باید محدودیتها را هم درک کرد.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور در صفحه توئیتر خود نوشت: امروز وزیران پیشنهادی معرفی شدند. گزینش وزرا حق مدیر جمهور است و باید محدودیتها را هم درک کرد.

انتخاب وزرا حق رئیس‌جمهور است و باید محدودیت‌ها را هم درک کرد / جهانگیری

باید سهم زنان، اقوام و جوانان را در مدیریت های ارشد، میانی و محلی کشور عملا زیاد کرد. به سهم خود پیگیر این حق خواهم بود.

واژه های کلیدی: معرفی | انتخاب | جهانگیری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog